Czy można się skutecznie uczyć języków obcych?

Wiele osób przez lata uczy się w szkołach języków obcych, jednak gdy muszą porozumieć się z obcokrajowcami, często nie mogą przełamać bariery komunikacyjnej. Sprawienie, by rozmowy z Anglikami, Hiszpanami czy przedstawicielami innych narodów nie były sytuacjami stresującymi, rodzi pytanie: jak skutecznie uczyć się języków obcych?

Efektywne przyswajanie języków obcych nie jest jedynie mrzonką. Jeśli odpowiednio zorganizujemy sobie system pracy, będziemy w stanie przyswoić pożądaną wiedzę i potrzebne umiejętności. Aby opanować angielski, hiszpański czy jakikolwiek inny język obcy, należy jasno określić cel nauki. Celowe działanie sprawi, iż będziemy przyswajać informacje szczególnie istotne dla realizacji założenia. Ponadto określenie celu pomoże w weryfikacji postępów w nauce. Odpowiednie sformułowanie celu daje także możliwość dostosowania przyswajanego materiału do naszych możliwości, co znacząco zwiększa skuteczność pracy.

Język wokół nas

Podstawowym celem nauki języka obcego jest zdobycie umiejętności komunikowania się za jego pośrednictwem z przedstawicielami innych narodów. Jeśli chcemy, aby nasza praca przynosiła zamierzone efekty, nie możemy bać się wyzwań. Skuteczna nauka języka obcego będzie możliwa w chwili, gdy będziemy próbować jak najczęściej wykorzystywać zdobyte umiejętności. O ile to możliwe, rozmawiajmy z native speakerami, oglądajmy zagraniczne filmy w oryginale, słuchajmy obcojęzycznych audycji radiowych. Otaczajmy się językiem obcym – to sprawi, że skutecznie nauczymy się języka obcego.