Do czego może się przydać certyfikat CAE i CPE?

Certyfikaty językowe poświadczają biegłość językową posiadacza dokumentu na określonym poziomie. Chociaż wydawać by się mogło, że powszechna znajomość języka angielskiego umniejszy wartość certyfikatów, wciąż istnieją instytucje, dla których posiadanie certyfikatu przez swoich pracowników jest bardzo istotne.
Zarówno certyfikat CAE jak i CPE określają biegłość językową. W przypadku tego pierwszego, osoba legitymująca się uzyskaniem tegoż certyfikatu potrafi płynnie posługiwać się poprawną angielszczyzną na kilku płaszczyznach: pisanie, słuchanie, mówienie, czytanie ze zrozumieniem oraz stosowanie zasad gramatycznych. Podobnie certyfikat CPE potwierdza umiejętności językowe, jednakże na zdecydowanie wyższym poziomie niż CAE, czyli na poziomie native-speakera. W praktyce certyfikaty te ułatwiają w znacznym stopniu podjęcie pracy, w której znajomość języka angielskiego jest obowiązkowa. Osoba, która nie ukończyła studiów filologicznych może podjąć się studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń tylko i wyłącznie wtedy, jeśli udowodni znajomość językową aktualnym certyfikatem na poziomie CPE.
Egzaminy organizowane przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate otwierają również drogę przyszłym nauczycielom języka angielskiego. Bez ukończonych studiów kierunkowych lub posiadania odpowiedniego certyfikatu taka kariera byłaby bardzo utrudniona.