Do czego może się przydać certyfikat CAE i CPE?

czy warto zdawać egzamin cae i cpe?
czy warto zdawać egzamin cae i cpe?

Certyfikaty językowe poświadczają biegłość językową posiadacza dokumentu na określonym poziomie. Chociaż wydawać by się mogło, że powszechna znajomość języka angielskiego umniejszy wartość certyfikatów, wciąż istnieją instytucje, w których kwestia posiadania certyfikatu przez zatrudnianych pracowników jest bardzo istotna. I nie są to wyłącznie szkoły języków obcych.

Zarówno certyfikat CAE, jak i CPE określają poziom biegłości językowej. W przypadku tego pierwszego, osoba legitymująca się uzyskaniem tegoż certyfikatu potrafi płynnie posługiwać się poprawną angielszczyzną na kilku płaszczyznach: pisanie, słuchanie, mówienie, czytanie ze zrozumieniem oraz stosowanie zasad gramatycznych. Podobnie certyfikat CPE potwierdza umiejętności językowe, jednakże na zdecydowanie wyższym poziomie niż CAE, czyli na poziomie native-speakera. W praktyce certyfikaty te ułatwiają w znacznym stopniu podjęcie pracy, w której znajomość języka angielskiego jest obowiązkowa. Osoba, która nie ukończyła studiów filologicznych, może podjąć się studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń wyłącznie wtedy, jeśli udowodni znajomość językową aktualnym certyfikatem na poziomie CPE.

Egzaminy organizowane przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate otwierają również drogę przyszłym nauczycielom języka angielskiego. Bez ukończonych studiów kierunkowych lub posiadania odpowiedniego certyfikatu taka kariera byłaby bardzo utrudniona.

Czym różni się CAE i CPE?

Te dwa certyfikaty różnią się przede wszystkim poziomem praktycznej znajomości języka. Nazwa CAE to skrót od Certificate in Advanced English, zatem tego typu dokument potwierdza, że dana osoba zna angielski na poziomie zaawansowanym, co w ogólnoświatowej klasyfikacji językowej odpowiada poziomowi C1. Osoba, która uzyskała ten certyfikat, potrafi przeprowadzić prezentację po angielsku, swobodnie czyta anglojęzyczną literaturę i prasę (od beletrystyki po artykuły naukowe), a także umie sporządzić złożony dokument, taki jak na przykład raport

Certyfikat CPE, Certificate of Proficiency in English, plasuje jego posiadacza jeszcze wyżej, a więc potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym niemal rodzimemu użytkownikowi tego języka. Osoba z tym certyfikatem rozumie niemalże wszystko, co słyszy oraz czyta, w tym wypowiedzi w różnych rejestrach, a także żargon. Bez trudu potrafi posługiwać się angielskim w pracy, na uczelni i życiu codziennym.

do czego może się przydać certyfikat cae i cpe
do czego może się przydać certyfikat cae i cpe

Czy warto zdać CAE?

Certyfikat potwierdzający znajomość angielskiego na poziomie zaawansowanym jest honorowany przez wiele różnych instytucji z sektora publicznego i prywatnego. Jego otrzymanie otwiera wiele dróg zawodowych. Jest to więc poświadczenie, o które powinny się zabiegać wszystkie osoby marzące o karierze w międzynarodowej organizacji. Egzamin CAE warto zdać również wtedy, gdy myśli się o studiach za granicą – dotyczy to zarówno studentów dopiero zaczynających swoją przygodę ze szkolnictwem wyższym, jak i osoby chcące zrobić doktorat. Oprócz tego, posiadanie certyfikatu CAE niejednokrotnie umożliwia zaliczenie języka angielskiego, jako jednego z przedmiotów na różnych kierunkach studiów bez konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania egzaminu na uczelni. 

Kiedy zdawać egzamin na CPE?

Certyfikat CPE jest przeznaczony dla jeszcze ambitniejszych osób, które pragną zdobyć najwyższe poświadczenie swojej biegłości językowej. Ten certyfikat jest wymagany w Polsce do świadczenia określonych funkcji, w tym między innymi do pracy w ministerstwie, jako przewodnik turystyczny lub pilot wycieczek. Posiadanie tego certyfikatu jest niezbędne również dla osób, którzy chcą przekwalifikować się na nauczycieli języka angielskiego. Dokument jest honorowany na całym świecie przez wiele instytucji, w tym przez uniwersytety podczas rekrutacji studentów na nowy rok. Warto dodać, że podobnie jak CAE certyfikat CPE jest ważny bezterminowo.

Angielskie konwersacje w Krakowie, czyli jak przygotować się do egzaminu?

Najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest skorzystanie z pomocy ekspertów, czyli zapisanie się na kurs językowy w renomowanej szkole językowej, takiej jak K&K School of English w Krakowie. Uczeń otrzymuje wówczas nie tylko pełne wsparcie ze strony doświadczonych lektorów, ale także dostęp do certyfikowanych materiałów edukacyjnych. Regularne otaczanie się z językiem, którego znajomość chcemy potwierdzić jakimkolwiek certyfikatem, również jest dobrym pomysłem na jego naukę. Codzienna prasówka anglojęzycznych mediów, oglądanie filmów i seriali z oryginalnym, angielskim dźwiękiem, a także stwarzanie wielu okazji, by języka używać często w praktycznych sytuacjach – to droga do oswojenia się z językiem obcym i wejście na wyższy stopień biegłości w korzystaniu z niego.