Czasy w języku angielskim – czy Brytyjczycy faktycznie używają ich wszystkich?

ile jest czasów w języku angielskim?
ile jest czasów w języku angielskim?

Na kursie angielskiego możesz się dowiedzieć, że w języku angielskim występuje 12 czasów gramatycznych: 4 teraźniejsze, 4 przeszłe oraz 4 przyszłe. Nie wszystkie z nich są jednak stosowane z taką samą częstotliwością – które należy zatem znać koniecznie, a które jedynie pobieżnie?

Czasy w angielskim – ile ich jest?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy Anglicy rzeczywiście używają wszystkich czasów. W codziennej mowie stosowane są głównie podstawowe czasy w angielskim służące do wyrażania teraźniejszości (Present Simple i Continuous), przeszłości (Past Simple i Present Perfect) oraz przyszłości (Future Simple). Na pytanie o to, ilu czasów używają Anglicy, można zatem odpowiedzieć, że zwykle pięciu z dwunastu dostępnych.

Zaczynając swoją przygodę z angielską gramatyką, warto zatem najpierw opanować te czasy, których Brytyjczycy używają na co dzień, a dopiero później przejść do bardziej skomplikowanych konstrukcji.

Wszystkie czasy w języku angielskim wraz z przykładami

Pokrótce opisaliśmy czasy w angielskim wraz z ich zastosowaniem oraz przykładowymi zdaniami:

Present Simple: czas teraźniejszy prosty, używany do wyrażania ogólnych faktów i rutynowych czynności. I play tennis every Sunday.

Present Continuous: czas teraźniejszy ciągły, służy do opisywania czynności trwających w chwili obecnej lub w przyszłości. She is watching TV right now.

Present Perfect: czas teraźniejszy dokonany, wykorzystywany do opisywania czynności, które mają związek z teraźniejszością, ale zostały wykonane w przeszłości. I have visited Paris twice. 

Present Perfect Continuous: czas teraźniejszy dokonany ciągły opisuje czynności, które zaczęły się w przeszłości, trwają do teraz i mogą nadal trwać. They have been studying for three hours.

Past Simple: czas przeszły prosty używany jest do opisywania czynności, które wydarzyły się w określonym czasie. He finished his work yesterday. 

Past Continuous: czas przeszły ciągły opisuje czynności lub stany, jakie miały miejsce w momencie zaistnienia innej czynności. I was studying when she called me. 

Past Perfect: czas zaprzeszły wyraża czynności, które wydarzyły się przed inną czynnością. They had already left when I arrived. 

Past Perfect Continuous: czas zaprzeszły ciągły służy do opisywania czynności, które trwały przez pewien czas przed inną czynnością (w celu podkreślenia ich ciągłości). She had been working all day before she took a break. 

Future Simple: czas przyszły prosty jest używany do wyrażania czynności, które nastąpią w przyszłości. We will visit our grandparents next weekend. 

Future Continuous: czas przyszły wyraża czynności, które będą trwały przez pewien czas w określonym momencie w przyszłości. At 8 PM tomorrow, I will be watching a movie. 

Future Perfect: czas przyszły dokonany jest używany do opisywania czynności, które zostaną zakończone przed innym wydarzeniem w przyszłości. By the time you arrive, I will have finished cooking dinner. 

Future Perfect Continuous: czas przyszły dokonany ciągły służy do opisywania czynności, które będą trwały do określonego momentu w przyszłości. I will have been working here for five years by the end of this month.

Ćwicz czasy angielskie pod okiem nauczyciela!

Praktyka czyni mistrza, więc jak najczęstsze ćwiczenie, korzystanie z tych konstrukcji w rozmowach utrwala ich schemat. Dzięki temu na pewnym poziomie zaawansowania po prostu wiadomo, jakiej konstrukcji należy użyć bez zastanawiania się, który to konkretnie czas. Jeśli chcesz nabrać wprawy w posługiwaniu się językiem angielskim, zapisz się na zajęcia w szkole językowej K&K School of English w Krakowie. Razem wejdziemy na wyżyny Twoich możliwości lingwistycznych!