Co to jest Estuary English?

W Polsce akcent świadczy o pochodzeniu geograficznym – swą własną wymowę posiadają Ślązacy, Kaszubi czy Mazowszanie. Znane są również polskie gwary, jak na przykład gwara podhalańska należąca do dialektu małopolskiego. Posługiwanie się określonym akcentem nie wskazuje jednak na pozycję społeczną danej osoby, choć niedbała polszczyzna jest częstsza wśród klas niższych. Tymczasem w Wielkiej Brytanii akcent silnie znamionuje przynależność klasową. Jest na tyle ważny, że politycy zmieniają go w zależności od tego, czy debatują w parlamencie, czy zwracają się do zwykłych obywateli. Dla Brytyjczyków wymowa to jeden z kodów komunikacji niewerbalnej, choć przekazywanej za pomocą słów.

Prestiżowa Received Pronunciation (RP)

Received Pronunciation to najbardziej standardowa angielska wymowa, która nie ma w sobie żadnych naleciałości w postaci regionalizmów. Takiego angielskiego jesteśmy nauczani w szkołach. To akcent neutralny, który nie jest właściwy dla żadnego regionu Wielkiej Brytanii. Sto lat temu RP opisywano jako akcent klasy wyższej, dzisiaj uważa się go za standardową wymowę języka angielskiego. Z tym akcentem mówią uczniowie elitarnych szkół brytyjskich, angielscy prezenterzy telewizyjni, politycy, biznesmeni i oczywiście – Hugh Grant.

Czym zatem jest Estuary English?

Konwencjonalna wymowa Received Pronunciation jest dla przeciętnego Brytyjczyka zbyt archaiczna. Użycie Received Pronunciation w kolejce po bułki lub podczas spotkania w pracy byłoby groteskowe, nienaturalne, a nawet śmieszne. Poza tym ten akcent może wskazywać, że należymy do posh – to pogardliwe określenie na osoby wywyższające się z powodu swego lepszego pochodzenia lub majętności. Rozwiązaniem jest Estuary English, czyli odmiana RP, która posiada bardziej luźną formę, a także wiele zapożyczeń z cockney – miejskiej gwary Londynu. Nazwa tego akcentu wzięła się od miejsca jego pierwotnego występowania, czyli okolic ujścia Tamizy (estuary – ujście). Obecnie Estuary English jest używany również w innych dużych angielskich miastach. To staranna, ale naturalna wymowa, którą posługują się głównie przedstawiciele klasy średniej.

Cechy Estuary English

Wymowa w standardzie EE może różnić się w zależności od miejsca występowania, niemniej istnieją pewne elementy stałe dla tego akcentu. Najbardziej znamienną cechą Estuary English jest twarda wymowa angielskiej spółgłoski th, której w tym akcencie bliżej do [d] niż standardowego [ð]. To także odmienna wymowa [l], gdy następuje po niej spółgłoska. Dyftongi są również wymawiane przy szerszym otwarciu buzi, co nadaje im mniej formalnego tonu.

Estuary English pozwala na używanie słów pochodzących z amerykańskiej odmiany języka angielskiego.