Akcent wyrazowy w języku angielskim

Każdy język – w tym również język angielski – ma określony akcent, który stanowi jego cechę charakterystyczną. Często to właśnie akcent jest cechą pozwalającą odróżnić osoby, dla których angielski jest językiem ojczystym od tych, którzy tego języka się uczą. Jak wygląda akcent wyrazowy w przypadku języka angielskiego?

Akcent w języku angielskim doskonale charakteryzują dwa określenia. Jest on:

  • swobodny
  • zmienny

Nie oznacza to oczywiście, że to osoba mówiąca ustala reguły, według których akcentuje konkretne sylaby. Wiąże się to natomiast z brakiem wyraźnie sprecyzowanych, a jednocześnie stosowanych w każdym przypadku reguł nakazujących akcentowanie danych sylab.

Naukę akcentu należy rozpocząć od pierwszych dni swojej przygody z językiem angielskim. Ułatwi to porozumiewanie się i sprawi, że będziemy bardziej zrozumiali dla innych. Akcent to bowiem nie tylko piękne brzmienie. Z uwagi na to, że akcent w języku angielskim jest swobodny i zmienny, trzeba poświęcić mnóstwo czasu na jego opanowanie. Im dłużej się uczymy, tym lepsze będą efekty.

Powinniśmy jedynie pamiętać, że np. we phrasal verbs akcent pada zazwyczaj na przyimek (wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której czasownik złożony może być również traktowany jako rzeczownik, np. „call in” – tutaj akcent pada na pierwsze słowo). Z kolei w rzeczownikach złożonych łącznych akcentujemy pierwszy człon (np. „black” w słowie „blackboard„).