STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

Stypendia K&K School of English dla najlepszych słuchaczy

  • Od 2003 roku K&K School of English przyznaje 2 stypendia semestralne (zwolnienie z opłat za naukę) dla bardzo dobrych słuchaczy.
  • Kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu stypendiów to: wyniki w nauce, punktualność, frekwencja oraz aktywność na zajęciach.
  • Kandydaci do stypendiów proponowani są przez lektorów uczących poszczególne grupy.
  • Ostateczna decyzja o przyznaniu stypendiów podejmowana jest przez dyrekcję szkoły i zespół lektorów na zebraniu kończącym semestr.

Lista stypendystów K&K School of English:

Marta Heród i Karolina Król I semestr roku szkolnego 2021/22
Rita Pieniążek i Zofia Semczyszyn II semestr roku szkolnego 2020/21
Katarzyna Ludwa i Jędrzej Miryński II semestr roku szkolnego 2019/20
Rafał Paradowski i Miłosz Wojtyga I semestr roku szkolnego 2019/20
Kacper Baniak i Wiktor Sierosławski II semestr roku szkolnego 2018/19
Oliwia Lalik i Michał Godek I semestr roku szkolnego 2018/19
Aleksandra Piechota i Dawid Tylek II semestr roku szkolnego 2017/18
Anna Młyńczak i Radosław Rzucidło I semestr roku szkolnego 2017/18
Anna Rzemińska i Angelika Kurek II semestr roku szkolnego 2016/17
Aneta Zegar, Jan Łucarz I semestr roku szkolnego 2016/17
Anna Jodłowska, Alicja Kądziołka II semestr roku szkolnego 2015/16
Maciej Brudzisz, Michał Serwaczak I semestr roku szkolnego 2015/16
Magdalena Lewicka, Maciej Czarnecki II semestr roku szkolnego 2014/15
Andrzej Baraniak, Michał Rokicki I semestr roku szkolnego 2014/15
Magdalena Hendla, Bartłomiej Rusin II semestr roku szkolnego 2013/14
Beata Kineszczuk, Łukasz Winnicki I semestr roku szkolnego 2013/14
Monika Cisek, Rafał Gibas II semestr roku szkolnego 2012/13
Aleksandra Franczyk, Izabela Wąsacz I semestr roku szkolnego 2012/13
Artur Ciesielski, Grzegorz Śliwakowski II semestr roku szkolnego 2011/12
Oliwia Polakiewicz, Mateusz Bogusz I semestr roku szkolnego 2011/12
Katarzyna Lankof, Paweł Wąsala II semestr roku szkolnego 2010/11
Agnieszka Raczyńska, Szymon Rzeszowski I semestr roku szkolnego 2010/11
Agata Lisiecka, Łukasz Cieszkowski II semestr roku szkolnego 2009/10
Agata Mrowiec, Olaf Śnieżek I semestr roku szkolnego 2009/10
Julia Konarska, Krzysztof Zysk II semestr roku szkolnego 2008/09
Anna Nowak, Iwona Musiałek I semestr roku szkolnego 2008/09
Joanna Poskróbek, Tomasz Zaczek II semestr roku szkolnego 2007/08
Katarzyna Burakowska, Mateusz Kuźniar I semestr roku szkolnego 2007/08
Grzegorz Gawlikowski, Maciej Anielski II semestr roku szkolnego 2006/07
Ksenia Ślęzak, Małgorzata Sidorowicz I semestr roku szkolnego 2006/07
Marcin Gałęziowski, Sylwia Łęcka II semestr roku szkolnego 2005/06
Małgorzata Kula, Magdalena Michnowicz I semestr roku szkolnego 2005/06
Kaja Wieczorek, Małgorzata Goszczycka II semestr roku szkolnego 2004/05
Joanna Miszewska, Wojciech Urbańczyk I semestr roku szkolnego 2004/05
Małgorzata Ciućmańska, Halina Kania II semestr roku szkolnego 2003/04
Agnieszka Król, Joanna Janowiak I semestr roku szkolnego 2003/04