Popularne błędy popełniane przez obcokrajowców w języku hiszpańskim

Nie ma nic bardziej ludzkiego od popełniania błędów. Trzeba przyznać, że stwierdzenie to w szczególności sprawdza się w przypadku posługiwania się językami obcymi. W języku hiszpańskim pewne błędy językowe pojawiają się niezwykle często. Kilka z nich przedstawiamy poniżej.
Najczęstszym błędem popełnianym przez obcokrajowców jest nieprawidłowe stawianie akcentów. W języku hiszpańskim poprawne akcentowanie jest niezwykle istotne, ponieważ od niego zależy znaczenie używanego słowa. Przykładem mogą być słowa aun, aún, gdzie pierwsze bez akcentu stanowi przysłówek oznaczający „nawet” zaś drugie z akcentem oznacza przysłówek czasu „jeszcze”. Innym problemem jest stosowanie czasowników ser i estar. Chociaż oba po polsku oznaczają „być”, w istocie używane są w nieco odmiennym kontekście. Czasownik ser stosuje się do opisu cech charakteru, rzeczy, pochodzenia, zawodu, natomiast estar do określenia przejściowych stanów charakteru lub położenia. Nie wiedzieć czemu, wielu Polaków niesłusznie stosuje wymiennie zwrotów también i tampoco. Zwroty te chociaż brzmią podobnie, przeczą sobie ( también oznacza „też tak”, zaś tampoco „też nie”).
Język hiszpański pozornie wydaje się łatwym językiem do opanowania, niemniej jednak wiele zasad gramatycznych oraz językowych może sprawiać pewne trudności. Nic straconego, wystarczy regularnie poświęcać czas na naukę, by perfekcyjnie władać tym językiem.