Które języki nazywamy romańskimi?

Które języki nazywamy romańskimi?
Które języki nazywamy romańskimi?

Mianem języków romańskich określa się miedzy innymi tak popularne języki jak włoski, francuski, portugalski, hiszpański i rumuński. To właśnie one są głównymi, a więc najbardziej rozpowszechnionymi reprezentantami tej grupy językowej.

Rodzaje


Nie można tu jednak pominąć prowansalskiego oraz katalońskiego, które również szczycą się bogatą tradycją literacką w romańskiej kulturze. Z mniej popularnych języków należących do tej grypy należałoby wymienić sardyński, retroromański i dalmatyński. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją języki romańskie są zaliczane do grupy, a dokładniej do podrodziny języków określanych mianem indoeuropejskich. Szacuje się, że stanowią one mowę ojczystą dla 750 milionów ludzi, spośród których większość zamieszkuje Europę południowo-zachodnią, a także Amerykę Łacińską.

Pochodzenie języków

Języki romański wywodzą się z łaciny ludowej, która była powszechnym sposobem komunikacji językowej na rozległych obszarach dawnego rzymskiego imperium. Ich rozkwit przypada na okres zwany preromańskim. Za właściwy okres romański uznaje się przedział czasowy pomiędzy 476 a 800 rokiem naszej ery. Warto podkreślić, że języki romańskie były także prekursorami powstania innych, sztucznych języków, takich jak na przykład esperanto, lingua franca nova, interlingua, czy wenedyk.