Kto może przystąpić do egzaminu DELE?

DELE to jedyny, oficjalny i bardzo prestiżowy egzamin z języka hiszpańskiego. Posiada on charakter międzynarodowy i jest sygnowany przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu. Na terenie Polski jego organizacją zajmuje się Instytut Cervantesa. Można wyróżnić poszczególne poziomy tego egzaminy – od A do C, przy czym każdy z nich rozbija się jeszcze na podgrupy 1 i 2( np. A1, A2). Zasadniczym pytaniem, które powinno się w tym momencie pojawić jest to, kto może przystąpić do tego egzaminu? Jakie wymagania/warunki trzeba spełniać?

Po pierwsze, ubiegający się o zdawanie egzaminu DELE zobowiązany jest udowodnić, iż nie jest obywatelem kraju, w którym hiszpański jest uważany na język oficjalny lub też jest obywatelem kraju, w którym dominuje język hiszpański, jednak mieszka poza jego granicami. Idąc dalej, kandydat może zdawać ten egzamin tylko wówczas, jeżeli język hiszpański nie jest językiem ojczystym dla żadnego z jego rodziców. Co więcej, język ten nie może być tym, którego kandydat nauczył się w pierwszej kolejności, w dodatku nie posługuje się on nim na co dzień, ani też nie uczył się w tym języku w żadnej z dotychczas ukończonych szkół.

Warto nadmienić, że egzamin DEL jest uznawany i respektowany – na skalę międzynarodową – przez prywatne firmy, izby handlowe, a także systemy publiczne, prywatne i kształcenia.