Kiedy w hiszpańskim używamy odwróconego wykrzyknika?

Język hiszpański jest jednym z bardziej popularnych na świecie. Uczymy się go dzisiaj równie chętnie, jak języka angielskiego, który jeszcze do niedawna wyraźnie dominował w szkołach języków obcych. Język hiszpański ma pewne określone cechy charakterystyczne, które sprawiają, że wyraźnie odróżnia się on od innych języków świata. Zalicza się do nich między innymi odwrócony wykrzyknik.

Odwrócony wykrzyknik to znak, który nie występuje w żadnym innym języku. Jest to więc cecha typowa dla języka hiszpańskiego (podobnie, jak odwrócony pytajnik, który również nie występuje w żadnym innym języku). Kiedy używany jest podwójny wykrzyknik?

Znaku tego używa się zawsze na początku zdania wykrzyknikowego, a więc tego, który kończy się wykrzyknikiem pisanym już w sposób normalny. Zasada jest więc banalnie prosta: odwrócony wykrzyknik stawia się zawsze, kiedy zdanie kończymy tradycyjnym wykrzyknikiem.

W przypadku zdań pytająco – wykrzyknikowych możliwe są dwa sposoby pisania. Jeden to zastosowanie obydwu znaków interpunkcyjnych, a więc zarówno odwróconego pytajnika, jak i wykrzyknika. Można również na początku zdania zastosować wyłącznie odwrócony wykrzyknik, a na końcu zdania umieścić normalnie pisany pytajnik.