Jak przełamać barierę językową?

Bariera językowa jest przeszkodą, która skutecznie uniemożliwia nam zrobienie pierwszego kroku w kierunku swobodnej komunikacji w języku obcym. Potem jest już tylko łatwiej. Niemniej jednak, wielu ludzi, chociaż uczy się danego języka obcego – jego gramatyki, wymowy, czy akcentu – to jednak posiada ogromną blokadę w samodzielnym zainicjowaniu rozmowy.
Wszystko dlatego, że nie jest to nasza mowa ojczysta, a więc nie przychodzi nam tak zupełnie naturalnie przez co nie czujemy się wtedy zbyt pewni siebie. Ponadto, większości z nas towarzyszy strach i obawa przed popełnieniem błędu – gramatycznego, logicznego, czy też związanego z akcentem. Całkowicie zaś zapominamy o tym, że pierwotną funkcją języka jest komunikacja, że podczas rozmowy bardzo duże znaczenie mają nie tylko same słowa, ale także mowa ciała. Poza tym, mistrzem można stać się tylko dzięki regularnym ćwiczeniom. Przełamywanie językowej bariery należałoby więc rozpocząć od zmiany nastawienia, pozwolenia sobie na popełnianie błędów. Nie da się bowiem przełamać tej blokady inaczej jak tylko przez wykonanie pierwszego kroku.
W procesie pozyskiwania swobody językowej dużą pomocą może się okazać wsłuchiwanie w obcojęzyczne programy, wiadomości i audycje – okazuje się, że słuchanie jest duże bardziej skuteczne w uzyskaniu językowego obycia, niżeli samo czytanie materiałów. Zresztą, zwróćmy jednak uwagę, że jako mało dzieci uczyliśmy się ojczystego języka najpierw poprzez słuchanie, a dopiero potem przez inne czynności.