Jak pisać listy formalne po angielsku?

Jak pisać listy formalne po angielsku?
Jak pisać listy formalne po angielsku?

Język angielski przewiduje konkretną konwencję pisania listów formalnych. Przede wszystkim musimy pamiętać, by nie wykorzystywać w nich słów potocznych. Niedopuszczalne są również formy ściągnięte (dlatego zamiast I’m należy napisać I am), a także wyrażanie emocji. 

Na co jeszcze zwrócić uwagę, pisząc list formalny po angielsku? Odpowiadają nauczyciele szkoły angielskiego w Krakowie

Język powinien być uprzejmy! Trzeba pamiętać o używaniu zwrotów grzecznościowych, zwłaszcza podczas zadawania pytań. Trudno wyobrazić sobie list formalny bez utartych zwrotów. 

  • Taka formuła zawsze musi się zaczynać przywitaniem (np. Dear Sir, Dear Madam lub Dear Sir/Madam, gdy nie znamy płci adresata).
  • Również zakończenie listu wiąże się z konkretnym zwrotem grzecznościowym (np. informacją o oczekiwaniu na odpowiedź – I am looking forward to hearing from you).
  • Najczęściej żegnamy się słowami Yours faithfully (tylko w przypadku, gdy nie znamy imienia naszego adresata) lub Yours sincerely (wyłącznie wtedy, gdy znamy imię lub nazwisko adresata).
  • Pomiędzy przywitaniem a pożegnaniem mamy już większe pole do popisu. Wyjaśniając powód pisania listu, pamiętajmy jednak, by zbytnio się nie rozwodzić, lecz pisać konkretnie i na temat. Również i w tej części możemy użyć utartych zwrotów (np. With reference to – nawiązując do — I am sorry to inform you that – z przykrością informuję, że…, I would like to ask if – chciałbym zapytać, czy…).

Co umieścić w rozwinięciu listu po angielsku?

W rozwinięciu możemy podać więcej szczegółów na temat sprawy, z jaką kierujemy się do danej osoby. Listy formalne tworzy się zazwyczaj w celu zaanonsowania dobrych lub złych wiadomości, a także zwrócenia się z prośbą lub pytaniem. Do dyspozycji mamy wiele utartych zwrotów, które jak najbardziej poleca się stosować, takich jak:

  • „I am pleased to announce that…”,
  • „I am afraid that…”
  • „Could you please…?”.

Należy pamiętać o unikaniu wszelkich zwrotów i określeń pochodzących z mowy potocznej, w tym kolokwializmów oraz czasowników frazowych (phrasal verbs). Rozwinięcie powinno być najbardziej obszerną częścią wypowiedzi, należy jednak zawsze pisać treściwie i na temat.

Jak zakończyć list formalny?

Przysłowiową „kropką nad i” jest zakończenie, w którym należy zwięźle podsumować główną myśl i cel stworzenia listu. Warto przedstawić nasze oczekiwania dotyczące tego, jaką decyzję powinna podjąć druga osoba. To także miejsce na wyrażenie własnej opinii. W zakończeniu należy koniecznie umieścić zwrot pożegnalny oraz podziękować odbiorcy za czas poświęcony na zapoznanie się z treścią listu. Na samym dole trzeba umieścić swój podpis.

Kiedy pisze się list formalny po angielsku?  

Listy formalne sporządza się z różnych okazji. Może to być na przykład odpowiedź na ogłoszenie o pracę, przedstawienie oferty klientowi, zgłoszenie reklamacji lub zwrócenie się z prośbą do danego urzędu. Znajomość tego typu wypowiedzi pisemnej jest zatem niezbędna do sprawnego załatwiania różnego rodzaju spraw – niezależnie od tego, czy mieszkamy w anglojęzycznym kraju, czy też porozumiewamy się z osobami posługującymi się językiem angielskim. Umiejętność pisania listów formalnych to jedno z wymagań stawianych w celu osiągnięcia sprawności językowej na poziomie B1/B2.

Jak nauczyć się pisania listów formalnych?

Najlepszym sposobem na przyswojenie danej formy pisemnej jest jak najczęstsza praktyka. Warto również pamiętać o tym, że wypowiedzi pisemne powinny być sprawdzane przez nauczyciela, który skoryguje ewentualne błędy i podpowie, jakie zwroty powinny być stosowane. Ćwiczenie umiejętności pisemnych to jeden z istotnych elementów każdego kursu językowego. Naukę w tym zakresie oferujemy również w naszej szkole językowej w Krakowie.