Jak pisać listy formalne po angielsku?

Język angielski przewiduje konkretną konwencję pisania listów formalnych. Przede wszystkim musimy pamiętać, by nie wykorzystywać w nich słów potocznych. Niedopuszczalne są również formy ściągnięte (dlatego zamiast I’m należy napisać I am), a także emocje. Język powinien być uprzejmy, trzeba także pamiętać o używaniu zwrotów grzecznościowych, zwłaszcza w przypadku pytań.
Trudno wyobrazić sobie list formalny bez utartych zwrotów. List zawsze musi się zaczynać przywitaniem (np. Dear Sir, Dear Madam lub Dear Sir/Madam, gdy nie znamy płci adresata). Również zakończenie listu wiąże się z konkretnym zwrotem grzecznościowym (np. informacją o oczekiwaniu na odpowiedź – I am looking forward to hearing from you). Najczęściej żegnamy się słowami Yours faithfully (tylko w przypadku, gdy nie znamy imienia naszego adresata) lub Yours sincerely (wyłącznie wtedy, gdy znamy imię lub nazwisko adresata).
Pomiędzy przywitaniem a pożegnaniem mamy już większe pole do popisu. Wyłuszczając powód pisania listu pamiętajmy jednak, by zbytnio się nie rozwodzić, lecz pisać konkretnie i na temat. Również i w tej części możemy użyć utartych zwrotów (np. With reference to – nawiązując do, I am sorry to inform you that – z przykrością informuję, że…, I would like to ask if – chciałbym zapytać, czy…).