Jak określić swój poziom znajomości języka?

Przy ustalaniu poziomu znajomości języka bierzemy pod uwagę kilka podstawowych aspektów związanych z jego użytkowaniem. Należy do nich rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, wypowiedź ustna i pisemna, a także umiejętność prowadzenia konwersacji. Zgodnie z tymi kryteriami Rada Europy stworzyła sześć poziomów językowych: od podstawowego (A1-A2), poprzez średniozaawansowany (B1-B2) do zaawansowanego (C1-C2). Każdy z tych poziomów posiada swój własny opis umiejętności językowych, jakie są wymagane do jego zaliczenia.

Jak dobrze znasz język obcy?

Sposobów na to, by dowiedzieć się jakimi umiejętnościami dysponujemy, jest przynajmniej kilka. Najprostszy to obiektywna ocena naszej wiedzy przez pryzmat tego, co na danym poziomie jest wymagane. Możemy zapoznać się z opisem ogólnym – dla poziomu B1 jest to na przykład rozumienie wypowiedzi standardowych lub ich głównego wątku, jeśli dotyczą one znanych nam spraw, do tego tworzenie własnych spójnych wypowiedzi i argumentowanie opinii.

Poziomy językowe są również opisywane w sposób bardziej szczegółowy, który uwzględnia znajomość odpowiednich czasów, słownictwa, a także form wypowiedzi ustnej i pisemnej. Opisy poszczególnych poziomów językowych znajdziemy w wielu miejscach – w sieci, a także w książkach.

Możemy też skorzystać z testów internetowych, gdzie badane są nasze umiejętności związane z rozumieniem tekstu, czasami treści audio, czy z pisaniem.

Jednak najbardziej profesjonalną pomoc uzyskamy ze strony nauczyciela szkoły językowej, który w sposób kompleksowy określi nasz poziom znajomości języka na wszystkich polach: czytania, słuchania, pisania oraz mówienia. Takie rozwiązanie jest o tyle korzystne, że wiele osób posiada odmienny poziom umiejętności w różnych dziedzinach. Jeżeli rozumiemy naszego rozmówcę, natomiast mamy problem z odpowiedzią na jego pytanie, to prawdopodobnie nasza umiejętność rozumienia ze słuchu jest lepsza od prowadzenia konwersacji. Odpowiednio dobrane lekcje pomogą nam nadrobić ewentualne braki i wyrównać poziom znajomości języka na całym jego obszarze.