Jak klasyfikowany jest poziom biegłości językowej?

JAK KLASYFIKOWANY JEST POZIOM BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ?
JAK KLASYFIKOWANY JEST POZIOM BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ?

Europejska klasyfikacja dotycząca poziomu biegłości językowej jest bazą porównawczą, na podstawie której ocenia się poziom nauczania języków obcych w poszczególnych europejskich krajach. Obejmuje wszystkie umiejętności, czyli mówienie, czytanie, pisanie oraz słuchanie. Zatwierdzona przez Radę Europy, klasyfikacja poziomu biegłości językowej przyjmuje 6 poziomów: A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2.

Poziom A1

Poziom A1, czyli początkujący, dotyczy osób, które posiadają podstawową wiedzę oraz umiejętności w danym języku obcym. Takie osoby znają elementarne pytania i zwroty, potrafią udzielić podstawowych informacji na swój temat czy formułować pytania dotyczące codziennego życia. Poziom A1 oznacza również, że osoba, która go posiada, potrafi prowadzić prostą konwersację, ale jedynie wtedy, gdy rozmówca mówi powoli, wyraźnie i zrozumiale.

Poziom A2

A2 jest poziomem oznaczonym jako „niższy średnio-zaawansowany”. Osoba, która znajduje się na tym poziomie, potrafi tworzyć i rozumie wypowiedzi dotyczące codziennych spraw, a także radzi sobie w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych dotyczących typowych, ogólnie omawianych zagadnień. Rozmówca na poziomie A2 umie opowiedzieć o sobie kilka zdań, może opisać swoje najbliższe otoczenie czy sprawy związane z codzienną egzystencją.

Poziom B1

B1, czyli poziom średniozaawansowany, dotyczy osób, które poradzą sobie z większością sytuacji komunikacyjnych w obcojęzycznym kraju. Osoby takie potrafią sprawnie formułować standardowe wypowiedzi na znane tematy, a także posiadają na tyle rozwinięte umiejętności językowe, żeby móc w miarę swobodnie opowiadać o sobie czy zdarzeniach minionego dnia. Ponadto poziom B1 sprawia, że średnio-zaawansowany użytkownik danego języka potrafi formułować proste opinie i sądy oraz rozumieć, chociażby z kontekstu, większość codziennych wypowiedzi innych ludzi.

Poziom B2

B2 jest oznaczeniem poziomu wyższego średnio-zaawansowanego. Osoba, która posługuje się językiem obcym na tym poziomie, potrafi prowadzić płynną konwersację na każdy zwykły, niespecjalistyczny temat, a także rozumie przekaz ściśle dotyczący jej specjalności zawodowej. Przejrzyste i płynne wypowiedzi, zarówno w mowie, jak i piśmie, połączone ze swobodnym formułowaniem sądów oraz opinii na podstawowe tematy, są charakterystyczne dla poziomu B2.

Poziom C1

C1 to poziom zaawansowany. Użytkownik z certyfikatem C1 wypowiada się płynnie i spontanicznie na każdy temat, o którym cokolwiek wie, nie tylko na tematy dotyczące jego specjalizacji. Niestraszne mu kontakty społeczne, zawodowe, towarzyskie czy edukacyjne. Taka osoba formułuje klarowne i prawidłowo zbudowane wypowiedzi, potrafi również dostrzegać ukryte znaczenia, zarówno w tekstach pisanych, jak i mówionych. Bardzo rzadko potrzebuje słownika.

Poziom C2

C2 to poziom profesjonalny. Posiadacz takiego certyfikatu rozumie zdecydowaną większość czytanych lub słyszanych wypowiedzi. Ewentualne niezrozumienie nie wynika z niskich kompetencji językowych, ale czynników obiektywnych, np. innego rodzaju posiadanego wykształcenia. Ponadto C2 jest gwarancją spontanicznego i płynnego wyrażania myśli, różnicowania odcieni znaczeniowych w tekstach własnego (oraz cudzego) autorstwa, a także tworzenia zaawansowanych wypowiedzi. Umiejętności językowe posiadacza certyfikatu C2 są na podobnym poziomie, co umiejętności native speakera.