Czy litery alfabetu hiszpańskiego różnią się od tych z alfabetu łacińskiego?

Podstawą wielu funkcjonujących współcześnie w Europie języków jest alfabet łaciński. Ten system znaków, służący niegdyś do zapisu łaciny, znany jest blisko 35% ludzkości. Nie oznacza to jednak, że zapisy liter alfabetów poszczególnych krajów nie różnią się od siebie.
Zarówno alfabet łaciński, jak i hiszpański oparte zostały na 26 literach. Jednakże istnieje kilka znaczących różnic, które mają kluczowe znaczenie dla języka. W alfabecie hiszpańskim występują dodatkowe znaki – ñ oraz dwie grupy literowe ch i ll. Litera ñ występuje po literze n, zaś przed literą o. Od 1994 roku wymienione grupy literowe nie są traktowane jako odrębne litery, lecz jako sekwencje literowe, dlatego zajmują własne miejsce w porządku alfabetycznym. Natomiast grupa literowa ch wsytępuje po znaku c, zaś grupa literowa ll po ll. W języku hiszpańskim wyróżnia się również dwuznak rr, który chociaż odpowiada odrębnemu fonemowi, nie stanowi odrębnego znaku w alfabecie. Również wymowa poszczególnych liter alfabetu hiszpańśkiego znacząco różni się od wymowy alfbetu łacińskiego.
Należy pamiętać, że chociaż rodowód alfabetu hiszpańskiego ściśle wiąże się z alfabetem łacińskim, nie wszystkie litery stosowane są w ten sam sposób, dlatego rozpoczynając przygodę z językiem hiszpańskim przede wszystkim należy nauczyć się alfabetu hiszpańskiego.