Co daje nauka z Native Speakerem?

Co daje nauka z Native Speakerem?
Co daje nauka z Native Speakerem?

Native speaker to osoba, która bardzo biegle posługuje się danym językiem – którego my samy chcielibyśmy się nauczyć – gdyż jest to jego język ojczysty. Przeważnie posiada on też dodatkowe kwalifikacje uprawniające do nauczania, takie jak na przykład prestiżowy certyfikat językowy.

Szybki i skuteczny sposób nauki

Mówi się, że rozmowy z native speaker-em to najszybszy i najbardziej skuteczny sposób na to, by solidnie nauczyć się bezproblemowego porozumiewania za pomocą nieznanych nam dotąd słów, zdań, zwrotów danego języka. Wszystko dlatego, że w tej metodzie edukacji lingwistycznej mamy bezpośredni kontakt z człowiekiem, który zna od urodzenia pożądany przez nas język, a więc posiada czysty, charakterystyczny akcent, typowy dla osób, które można spotkać w kraju, gdzie ów język jest obowiązkowy, urzędowy.

Swoboda w mowie

Tak naprawdę, jedynie native speaker jest w stanie sprawić, że będziemy w stanie „poczuć” dany język i spowodować, że w pewnej chwili rozmowa zacznie być dla nas czymś naturalnym i niewymuszonym. Jest to więc niepowtarzalna możliwość edukacji z tak zwanej „pierwszej ręki”. Poza tym, native speaker z pewnością będzie potrafił wprowadzić nas w tajniki kultury związanej z danym językiem, wskazać praktyczne aspekty komunikacji, zwyczaje, czy tradycje obowiązujące w kraju, z którego pochodzi.