DODATKOWA BEZPŁATNA OFERTA

DLA SŁUCHACZY

UZUPEŁNIAJĄCA TOK NAUKI

II SEMESTR 2018/2019

1. DYŻURY JĘZYKOWE LEKTORÓW

 • wg oddzielnego harmonogramu umieszczanego w każdym miesiącu na naszej stronie internetowej www.kandk.edu.pl oraz na tablicach informacyjnych

2. KLUB KONWERSACYJNY Z NATIVE SPEAKEREM

 • środy: godz. 19.30-20.15 – sala 1, al. Jana Pawła II 178
 • lektor: My’Kaila Young
 • tematy:
  2/27 Favorite museums
  3/6 British vs American English trivia
  3/13 Best Polish and American artists
  3/20 Favorite hobbies
  3/27 Favorite cities around the world
  4/3 Best and worst getaway vacations
  4/10 What is your favorite comedy show?
  4/17 Favorite Fairytale stories
  5/15 Favorite foods to cook or favorite restaurants?
  5/22 What would you buy with $1,000,000?
  5/29 Wildest animals in the world
  6/5 What is your favorite holiday?
  6/12 What are some of your dreams and goals?

3. PRÓBNE EGZAMINY CAMBRIDGE – FCE, CAE

 • 13 kwietnia 2019 roku (sobota), godzina 9.00, os. Spółdzielcze 6

4. PRÓBNE EGZAMINY MATURALNE (POZIOM PODSTAWOWY I ROZRZERZONY)

 • 13 kwietnia 2019 roku (sobota), godzina 9.00, os. Spółdzielcze 6

5. PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE

 • 30 marca 2019 roku (sobota), godzina 9.00, os. Spółdzielcze 6

5. PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 • 30 marca 2019 roku (sobota), godzina 9.00, os. Spółdzielcze 6

6. KLUB FILMOWY – FILMY W ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ

 • wypożyczanie filmów w godzinach urzędowania biura przy al. Jana Pawła II 178 od poniedziałku do piątku: 13.00-20.00sobota: 9.00-12.00

7. BIBLIOTEKA

 • w godzinach urzędowania biura przy al. Jana Pawła II 178 od poniedziałku do piątku: 13.00-20.00sobota: 9.00-12.00