DODATKOWA BEZPŁATNA OFERTA

DLA SŁUCHACZY

UZUPEŁNIAJĄCA TOK NAUKI

I SEMESTR 2018/2019

1. DYŻURY JĘZYKOWE LEKTORÓW

 • wg oddzielnego harmonogramu umieszczanego w każdym miesiącu na naszej stronie internetowej www.kandk.edu.pl oraz na tablicach informacyjnych
 • dyżury rozpoczynają się 15 października

2. KLUB KONWERSACYJNY Z NATIVE SPEAKEREM

 • środy: godz. 19.30-20.15 – sala 1, al. Jana Pawła II 178
 • lektor: My’Kaila Young
 • pierwsze zajęcia: 17 października

3. PRÓBNE EGZAMINY CAMBRIDGE – FCE, CAE, CPE

 • termin egzaminów zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem

 

4. PRÓBNE EGZAMINY MATURALNE (POZIOM PODSTAWOWY I ROZRZERZONY)

 • termin egzaminów zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem

5. PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE

 • termin egzaminów zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem

5. PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 • termin egzaminów zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem

6. KLUB FILMOWY – FILMY W ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ

 • wypożyczanie filmów w godzinach urzędowania biura przy al. Jana Pawła II 178
  od poniedziałku do piątku: 13.00-20.00sobota: 9.00-12.00
 • od 8 października

7. BIBLIOTEKA

 • w godzinach urzędowania biura przy al. Jana Pawła II 178
  od poniedziałku do piątku: 13.00-20.00sobota: 9.00-12.00
 • od 8 października