DODATKOWA BEZPŁATNA OFERTA

DLA SŁUCHACZY

UZUPEŁNIAJĄCA TOK NAUKI

I SEMESTR 2017/2018

1. GODZINY KONSULTACYJNE Z LEKTORAMI

 • wg oddzielnego harmonogramu umieszczanego każdego miesiąca na stronach www oraz na tablicach informacyjnych
 • pierwsze konsultacje: 16 października

2. KLUB KONWERSACYJNY Z NATIVE SPEAKEREM

 • piątki: godz. 19.30-20.15 – sala 5, al. Jana Pawła II 178
 • lektor: Jan Cooper i David Grant (wymiennie)
 • pierwsze zajęcia: 20 października

3. PRÓBNE EGZAMINY CAMBRIDGE (MOCK EXAMS) - FCE, CAE, CPE

 • termin egzaminów zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem

4. PRÓBNE EGZAMINY CAMBRIDGE DLA DZIECI - YOUNG LEARNERS

 • termin egzaminów zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem

5. PRÓBNE EGZAMINY MATURALNE (POZIOM PODSTAWOWY I ROZRZERZONY)

 • termin egzaminów zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem

6. PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE

 • termin egzaminów zostanie podany z odpowiednim wyprzedzeniem

7. KLUB FILMOWY – FILMY W ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ

 • wypożyczanie filmów w godzinach urzędowania biura przy al. Jana Pawła II 178
  od poniedziałku do piątku: 13.00-20.00sobota: 9.00-12.00
 • od 9 października

8. BIBLIOTEKA

 • w godzinach urzędowania biura przy al. Jana Pawła II 178
  od poniedziałku do piątku: 13.00-20.00sobota: 9.00-12.00
 • od 9 października