DODATKOWA BEZPŁATNA OFERTA

DLA SŁUCHACZY

UZUPEŁNIAJĄCA TOK NAUKI

I SEMESTR 2018/2019

1. DYŻURY JĘZYKOWE LEKTORÓW

 • wg oddzielnego harmonogramu umieszczanego w każdym miesiącu na naszej stronie internetowej www.kandk.edu.pl oraz na tablicach informacyjnych

2. KLUB KONWERSACYJNY Z NATIVE SPEAKEREM

 • środy: godz. 19.30-20.15 – sala 1, al. Jana Pawła II 178
 • lektor: My’Kaila Young
 • temat: New Years Resolutions

3. PRÓBNE EGZAMINY CAMBRIDGE – FCE, CAE, CPE

 • odbyły się 8 grudnia 

4. PRÓBNE EGZAMINY MATURALNE (POZIOM PODSTAWOWY I ROZRZERZONY)

 • odbyły się 1 grudnia

5. PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE

 • odbyły się 1 grudnia

5. PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 • odbyły się 1 grudnia

6. KLUB FILMOWY – FILMY W ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ

 • wypożyczanie filmów w godzinach urzędowania biura przy al. Jana Pawła II 178
  od poniedziałku do piątku: 13.00-20.00sobota: 9.00-12.00

7. BIBLIOTEKA

 • w godzinach urzędowania biura przy al. Jana Pawła II 178
  od poniedziałku do piątku: 13.00-20.00sobota: 9.00-12.00