DODATKOWA BEZPŁATNA OFERTA

DLA SŁUCHACZY

UZUPEŁNIAJĄCA TOK NAUKI

II SEMESTR 2018/2019

1. DYŻURY JĘZYKOWE LEKTORÓW

  • wg oddzielnego harmonogramu umieszczanego w każdym miesiącu na naszej stronie internetowej www.kandk.edu.pl oraz na tablicach informacyjnych

2. KLUB KONWERSACYJNY Z NATIVE SPEAKEREM

  • środy: godz. 19.30-20.15 – sala 1, al. Jana Pawła II 178
  • lektor: My’Kaila Young

3. PRÓBNE EGZAMINY CAMBRIDGE – FCE, CAE

  • odbyły się 13 kwietnia 2019 roku (sobota), godzina 9.00, os. Spółdzielcze 6

4. PRÓBNE EGZAMINY MATURALNE (POZIOM PODSTAWOWY I ROZRZERZONY)

  • odbyły się 13 kwietnia 2019 roku (sobota), godzina 9.00, os. Spółdzielcze 6

5. PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJALNE

  • odbyły się 30 marca 2019 roku (sobota), godzina 9.00, os. Spółdzielcze 6

5. PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  • odbyły się 30 marca 2019 roku (sobota), godzina 9.00, os. Spółdzielcze 6

6. KLUB FILMOWY – FILMY W ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ

  • wypożyczanie filmów w godzinach urzędowania biura przy al. Jana Pawła II 178 od poniedziałku do piątku: 13.00-20.00sobota: 9.00-12.00

7. BIBLIOTEKA

  • w godzinach urzędowania biura przy al. Jana Pawła II 178 od poniedziałku do piątku: 13.00-20.00sobota: 9.00-12.00